Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:59

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "Thông tin Tuyên giáo"

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa triển khai App Mobile “Thông tin tuyên giáo”, nhằm cung cấp thông tin định hướng, nghiên cứu, tham khảo, khai thác và sử dụng các thông tin chính thống, hữu ích cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân,

Đối tượng cài đặt và sử dụng App Mobile “Thông tin tuyên giáo”:

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên, Nhân dân có sử dụng điện thoại thông minh. Hướng dẫn cài đặt cụ thể như sau

Ban Xây dựng Hội tổng hợp