Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:12

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hợp tác xã Sản xuất - kinh doanh Phú Mỹ xã Phú Mỹ tổ chức thành công Đại hội thành viên

Vào ngày 04 tháng 5 năm 2022, tại hội trường UBND xã Phú Mỹ, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh Phú Mỹ xã Phú Mỹ tiến hành tổ chức thành công Đại hội thành viên Hợp tác xã (HTX), có 56/56 thành viên tham dự. Đến dự còn có ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Đảng ủy xã, ông Cao Minh Trang - Chủ tịch UBND xã.         

Đại hội thành viên HTX sản xuất- kinh doanh Phú Mỹ

Thời gian qua, tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị của Hợp tác xã (HTX) có 05 thành viên (01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Giám đốc và 03 thành viên Hội đồng quản trị) và 56 thành viên Hợp tác xã. Vốn đóng góp tối thiểu từ 01 đến 05 triệu đồng/thành viên. Đến nay, tổng số vốn điều lệ lên đến 200 triệu đồng. HTX đã ký kết được 01 hợp đồng thức ăn chăn nuôi với công ty Emivest để phân phối cho xã viên và các hộ nuôi gà với tổng số 1.480 bao, giá trị hợp đồng là 245.000 đồng/bao và giá bán ra là 245.000 đồng/bao. Gạo nhập 2,425 tấn, giá trị 26.605.000 đồng; mụn Dừa 1.025 bao giá trị hợp đồng 17.502.500 đồng; trấu 150 bao, giá trị hợp đồng 3.600.000 đồng.

Quang cảnh đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2021; Quy chế quản lý tài chính HTX, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, quy chế làm việc của Ban Kiểm soát, quy chế Thi đua khen thưởng và Nghị quyết Đại hội được tập thể thành viên biểu quyết đạt 100%, với vốn Điều lệ HTX là 200 triệu đồng, vốn đóng góp tối thiểu là 1 triệu đồng và tối đa không quá 40 triệu đồng/thành viên HTX;  bầu cử bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nâng tổng số HĐQT lên 05 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Ngon làm nghề cây giống hoa kiểng ấp Mỹ Sơn Đông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời, bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát, nâng tổng số Ban Kiểm soát lên 03 thành viên.

Ngoài ra, HTX cũng thống nhất phương án sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực cụ thể như sau: Thức ăn gia cầm, với giá công ty cung cấp HTX theo hợp đồng là 245.000 đồng/bao (25 kg); giá bán tại HTX cho thành viên HTX là 245.000 đồng/bao và giá bán cho những người không là thành viên HTX là 260.000 đồng/bao. Kinh doanh phân bón, với giá công ty cung cấp cho HTX theo hợp đồng là 650.000 đồng/bao (50 kg); giá bán tại HTX cho thành viên HTX là 660.000 đồng/bao và giá bán cho những người không là thành viên HTX là 665.000 đồng/bao. Kinh doanh gạo an toàn, với giá công ty cung cấp HTX theo hợp đồng 11.000 đồng/kg; giá bán tại HTX cho thành viên HTX là 12.000 đồng/kg và giá bán cho những người không là thành viên HTX là 13.000 đồng/kg. Cung ứng cây giống, hoa kiểng, với giá đầu vào, đầu ra theo từng thời điểm thực tế trên địa bàn xã Phú Mỹ.

Có thể nói, hoạt động của HTX sản xuất - kinh doanh Phú Mỹ xã Phú Mỹ hoạt động có hiệu quả, nhưng với đại hội lần này sẽ mang một niềm tin, hy vọng mới vào nhiệm kỳ mới HTX sẽ cung ứng được nhiều sản phẩm hơn nữa trên cơ sở gắn liền với chuỗi giá trị trên địa bàn xã Phú Mỹ trong thời gian tới.

HND xã Phú Mỹ huyện Mỏ Cày Bắc