Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hợp tác xã nông nghiệp Phú Ngãi qua 5 năm hoạt động

Phước Ngãi cách thị trấn Ba Tri 6 km, về hướng đông bắc, có diện tích là 1.584 ha, có 2.845 hộ, với 10.178 nhân khẩu, đời sống bà con chủ yếu sống bằng trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi… Năm 2016 do nhu cầu của nhân dân và nhằm góp phần phát triển kinh tế của địa phương, xã Phước Ngãi đã tổ chức thành lập hợp tác xã nông nghiệp Phú Ngãi.

Ảnh: Cánh đồng vụ lúa Hè - thu của nông dân xã Phước Ngãi

Ngay từ khi thành lập, Hội đồng quản trị và một số bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng quản trị hoạt động đồng bộ, với 76 thành viên tham gia, đã góp vốn điều lệ được 307 triệu đồng.

Qua 5 năm hoạt động, hợp tác xã đã giải quyết một phần khó khăn trong tiêu thụ lúa gạo, hoa màu cho thành viên và nông dân; tạo ra vùng nguyên liệu ổn định, giảm chi phí, tăng thu nhập cho các thành viên do cơ giới hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật. Hợp tác xã kết nối doanh nghiệp để liên kết cung ứng giống, vật tư nông nghiệp sản xuất theo quy trình sạch, an toàn và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hàng năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng ngàn tấn lúa, rau, củ, quả sạch và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Tham gia vào hợp tác xã, các thành viên đoàn kết, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt. Từ đó, doanh thu và lợi nhuận qua hàng năm điều tăng, tạo sự phấn khởi trong các thành viên.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng nhìn chung hoạt động hợp tác xã còn một vài hạn chế, nhất là chưa hình thành được vùng sản xuất chuyên canh có diện tích lớn từ 100 ha trở lên đối với lúa, trên 50 ha đối với hoa màu. Trong thời gian tới, hợp tác xã xác định nhiệm vụ trong tâm là tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh với phát triển nhiều loại hình dịch vụ, kết nạp thêm thành viên, tăng nguồn vốn lưu động và tham gia sử dụng dịch vụ nhiều hơn. Trong đó, quan tâm hướng dẫn các thành viên ứng dụng công nghệ trong sản xuất, xây dựng nhà máy đóng gói rau, củ , quả,  nhà kho, máy xấy, nâng cao chất lượng nông sản để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời xúc tiến quảng bá thương hiệu và thực hiện chính sách theo tinh thần Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 05/7/2018 của Chính phủ về “Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”.

Tin tưởng rằng, với tinh thần “Đồng khởi mới”, các thành viên tham gia hợp tác xã nông nghiệp Phú Ngãi sẽ quyết tâm, đoàn kết và đột phá để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phần thi đua phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.   

Trần Quang Thân - HND xã Phước Ngãi