Site banner

Hội viên thị trấn Bình Đại tham gia nâng cấp lộ liên tổ

Hội Nông dân thị trấn Bình Đại vừa tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện việc đổ đá để dặm vá tuyến lộ tổ NDTQ số 14, ấp Bình Chiến, Thị trấn Bình Đại. Có 24 hội viên tham gia.

Ảnh: hội viên thị trấn Bình Đại hỗ trợ ngày công nâng cấp lộ

Tuyến lộ có chiều dài 150 mét, rộng 03 mét, số tiền mua vật tự thực hiện dặm vá là 17.500.000 đồng do Hội Nông dân thị trấn Bình Đại vận động các nguồn lực xã hội hóa.

Tuyến lộ này trước đây bị xuống cấp, nhiều hố làm ứ đọng nước vào mùa mưa và trơn trợt gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Sau khi thực hiện hoàn thành công trình, hội viên nông dân và nhân dân rất phấn khởi, là điều kiện tốt để nhân dân đi lại và vận chuyển hoàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Hảo - HND Bình Đại