Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 22:17

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hội Nông dân xã Thanh Tân quyết tâm xây dựng dừa hữu cơ

Thực hiện Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy Bến Tre về tập trung đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản, hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Hội Nông dân xã Thanh Tân tập trung phối hợp hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng dừa hữu cơ trên địa bàn xã, góp phần nâng cao giá trị chất lượng trái dừa của xã nói riêng và huyện Mỏ Cày Bắc nói chung, đây là một trong những cây trồng chủ lực của xã và huyện.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, Ban vận động các ấp, Công ty Cổ phần đầu tư dừa Bến Tre và lập danh sách các hộ đủ và diện tích dừa đủ điều kiện để tham gia mô hình dừa hữu cơ, kết quả có 370 hộ đăng ký tham gia, với diện tích 227ha.

Hội Nông dân xã phối hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, triển khai các hoạt động chuyển đổi cây trồng sang sản xuất hữu cơ, khảo sát vườn, lập danh sách nông hộ đăng ký tham gia; thành lập Tổ-Nhóm liên kết sản xuất dừa hữu cơ, phối hợp Trung tâm Khuyến nông huyện soạn thảo tài liệu, tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ và tư vấn kỹ thuật cho hội viên, nông dân,.... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và vận động hội viên, đăng ký tham gia, góp phần từng bước xây dựng chuỗi giá trị dừa hữu cơ trên địa bàn xã và có thể liên kết những hộ sản xuất nhỏ để hình thành sản xuất lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm dừa và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nhất là qua việc liên kết này đã giúp bình ổn giá nguyên liệu thị trường, người trồng dừa tránh rơi vào tình trạng bị thương lái ép giá như hiện nay.

Hội Nông dân xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc