Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 12:47

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hội Nông dân xã An Đức xây dựng mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Với mục tiêu nhằm góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; đưa chế phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao vào sử dụng cho cây lúa, rau màu và cây ăn trái, tiết kiệm được chi phí, giảm bớt phân bón hóa học, giảm độc hại cho người canh tác và người tiêu dùng; nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm phù hợp góp phần thực hiện tốt Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn. Hội Nông dân xã An Đức, huyện Ba Tri vừa chủ trì phối hợp xây dựng mô hình “Ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho hội viên nông dân (HVND) về mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Ảnh: Quang cảnh buổi triển khai mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao

vào sản xuất nông nghiệp của Hội Nông dân xã An Đức

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Đức Đặng Tấn Nghĩa cho biết: Mục đích của mô hình là tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tập quán cũ, mạnh dạn ứng dụng các sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao cho cây lúa, rau màu và cây ăn trái trên địa bàn. Đây là đầu việc mà Hội Nông dân xã An Đức đã ký với Đảng ủy  xã năm 2023 trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy và là phần việc đăng ký với Hội Nông dân huyện Ba Tri, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Mục tiêu của mô hình là từng bước định hướng cho nông dân sản xuất mang tính hợp tác, bền vững, ổn định thu nhập, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, tìm thị trường ổn định để tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nông dân ứng dụng đồng bộ các chế phẩm hữu cơ sinh học vào sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững. Hướng tới, Hội Nông dân xã sẽ kết nối với Công ty TNHH Trương Hoàng Đông (THĐ) tổ chức hội thảo, hướng dẫn cho bà con nông dân ấp Bến Đình và một số ấp có trồng lúa, hoa màu và cây ăn trái sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học vào sản xuất.

Tin tưởng rằng, việc đưa ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của mô hình sẽ làm chuyển biến mạnh mẻ nhận thức của người nông dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo động lực thúc đẩy nông dân từng bước đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp có trị giá kinh tế cao mang lại thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân.

Thanh Hải CTV Hội Nông dân huyện Ba Tri