Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:17

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã An Đức ra mắt tổ hợp tác nông nghiệp

 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển”; tiếp tục đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 01-CT/TU. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã An Đức đã đăng ký với Đảng ủy và Hội cấp trên 09 đầu công việc để tập trung thực hiện, trong đó công tác thành lập tổ hợp tác nông nghiệp. Trong 2 ngày 12, 13/5/2022, Hội Nông dân xã An Đức đã phối hợp với UBND xã tổ chức lễ ra mắt 2 tổ hợp tác theo Nghị định 77/CP thuộc 2 ấp gồm: Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, nuôi bò) ấp Giồng Cốc, 13 thành viên và Tổ hợp tác chăn nuôi bò, dê sinh sản ấp Giồng Xoài, 17 thành viên.

Quang cảnh lễ ra mắt tổ hợp tác trồng lúa, nuôi bò ấp Giồng Cốc

Quang cảnh lễ ra mắt tổ hợp tác nuôi bò, dê sinh sản

Đây được xem là kết quả bước đầu, thể hiện quyết tâm chính trị cao của của Hội Nông dân xã An Đức trong việc đăng ký và triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU trong năm 2022, vì đó cũng là một trong những mô hình phát triển kinh tế tập thể có hiệu quả, giúp cho người nông dân tập dần sản xuất theo chuỗi giá trị, quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong xây dựng xã nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tỉnh ủy.

Đặng Tấn Nghĩa, HND xã An Đức, huyện Ba Tri