Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Mô hình Dân vận khéo năm 2022

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình Dân vận khéo “Hội Nông dân xã Bình Thạnh phối hợp tuyên truyền, vận động không để phát sinh người nghiện ma túy trên địa bàn xã năm 2022. Ông Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Phan Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, Ông Nguyễn Minh Thảo, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, ông Phan Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh cùng đại diện các ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Chi hội trưởng Hội Nông dân và công an viên các ấp cùng tham dự.

Đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống  tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Bình Thạnh, năm 2021 xã quản lý 10 thanh niên liên quan đến ma túy, gồm: 07 người sử dụng ma túy, 03 đối tượng nghiện ma túy. Tuy số lượng người nghiện ma túy ở địa phương không nhiều, nhưng đây là nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Do vậy, việc xây dựng mô hình Dân vận khéo “Hội Nông dân xã Bình Thạnh phối hợp tuyên truyền, vận động không để phát sinh người nghiện ma túy trên địa bàn xã năm 2022 là hoạt động rất ý nghĩa và cần thiết, góp phần từng bước kiềm chế sự gia tăng số người sử dụng và người nghiện ma túy. Tại hội nghị các đại biểu tham gia nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh tình hình người sử dụng và người nghiện ma túy trên địa bàn, đề xuất các giải pháp và phương án thực hiện.

Ông Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận chỉ đạo 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn trân trọng đề nghị Đảng ủy xã phối hợp chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ xã đến ấp tích cực thực hiện tốt mô hình. Hội Nông dân dân huyện phối hợp chỉ đạo, thường xuyên quan tâm, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện mô hình; Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng công an, để có sự giúp sức, hướng dẫn, thông tin tình hình trên địa bàn, kịp thời phối hợp thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp; phối hợp thực hiện tốt công tác truyên truyền trên đài truyền thanh, hệ thống loa phóng thanh ở các ấp và công tác tuyên truyền miệng ở chi tổ hội phải thường xuyên liên tục và phù hợp thời điểm, phù hợp từng đối tượng. Ban vận động  mô hình cần bám sát quy chế, kế hoạch phân công nhiệm vụ của từng thành viên; mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, vận động người thân thực hiện tốt phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Hội Nông dân tỉnh sẽ thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Mô hình được triển khai thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là việc không để phát sinh người nghiện ma túy, qua đó góp phần cùng địa phương xây dựng thành công xã Nông thôn mới trong năm 2022.

Huỳnh Lê, Ban xây dựng hội