Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 7:51

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Bảo hiểm PVI Nam Sài Gòn

Chiều ngày 26/5/2022, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre và Công ty Bảo hiểm PVI Nam Sài Gòn ký kết Thỏa thuận hợp tác về thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”. Ông Lao Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ông Ngô Thanh Hải, Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Nam Sài Gòn đồng chủ trì lễ ký kết, cùng đại diện Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố tham dự.

Ông Lao Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh cùng

ký kết thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo Công ty Bảo hiểm PVI Nam Sài Gòn

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI về việc thực hiện "Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Nam Sài Gòn về thực hiện "Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân" trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm PVI giới thiệu và cung cấp tới các cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm tài sản với các chính sách ưu đãi, các chương trình an sinh xã hội hiệu quả, thiết thực. Bảo hiểm PVI ngoài việc tư vấn, cung cấp cho hội viên, nông dân các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các ưu đãi tốt nhất cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện phục vụ nông dân qua các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức Hội.

Sau khi thỏa thuận được ký kết, các nội dung hợp tác cụ thể sẽ được triển khai chi tiết đến các cấp Hội và hội viên nông dân trên tỉnh. Hai bên sẽ phối hợp, tuyên truyền giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm mà Bảo hiểm PVI đang triển khai, nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI,…

Nguyễn Đăng Khoa, Ban Kinh tế -Xã hội