Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 21:04

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam triển khai chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Hội nghị triển khai giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Đặng Thanh Tùng- Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị

Trên cơ sở Nghị quyết và chỉ tiêu Giao ước thi đua năm 2022 được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã cụ thể hóa thành những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó những nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức để truyền đạt, thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên đến hội viên nông dân mà trọng tâm là việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển” gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, của Hội cấp trên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04, 05, 06, 10 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; thực hiện củng cố chi, tổ Hội đi vào hoạt động có hiệu quả và thành lập mới các các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Phát động phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt 65% trở lên so với hộ nông nghiệp; vận động 890 hội viên nông dân tham gia hợp tác xã, thành lập mới 16 tổ hợp tác, tổ liên kết. Xây dựng mới 16 mô hình bảo vệ môi trường và 16 mô hình tự quản về An ninh trật tự. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình dư luận trong hội viên nông dân, triển khai, nhân rộng kịp thời các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả trên địa bàn huyện; phối hợp với các ngành có liên quan đào tạo, dạy nghề giới thiệu việc làm, vận động con em hội viên nông dân tham gia xuất khẩu lao động, xây dựng phát triển các nguồn vốn, quỹ theo chỉ tiêu được giao nhằm đáp ứng yêu cầu cho hoạt động cũng như hỗ trợ cho hội viên nông dân nhất là những hội viên nông dân nghèo, khó khăn có điều kiện sản xuất. Vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; mô hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; gương mẫu đi đầu tham gia thực hiện “Ngày chủ nhật Nông thôn mới”, phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương do Hội phát động.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra và đồng thuận, thống nhất ký kết giao ước thi đua để làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Tin tưởng rằng, các cấp Hội trong huyện sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu giữ vững là đơn vị vững mạnh xuất sắc trong năm 2022

 

Nguyễn Văn Hết - HND huyện Mỏ Cày Nam