Site banner
Thứ năm, 9. Tháng 2 2023 - 4:13

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Xác định, tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Nông dân các cấp trong huyện không ngừng ra sức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để góp phần cùng các cấp, các ngành giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trong huyện.

          Để tổ chức thực hiện, ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy và kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị Hội Nông dân cơ sở. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Nông dân huyện đã tổ chức 126 cuộc triển khai, quán triệt trong hệ thống tổ chức Hội với hơn 1.358 lượt cán bộ chủ chốt tham dự; đồng thời Hội Nông dân cơ sở cũng đã tổ chức tuyên truyền 526 cuộc với 15.780 lượt hội viên nông dân tham gia với các nội dung chuyên đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn mua bán người; phòng, chống ma túy, mại dâm; tội phạm sử dụng công nghệ cao, an toàn giao thông và hịu, họ, biêu phường… để hội viên nông dân nắm bắt kịp thời và có kiến thức, kỷ năng trong  công tác phòng, chống  tội phạm, tệ nạn xã hội và tham xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ảnh: Hội Nông dân phối hợp CA huyện tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ATGT

 Song song đó, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Ban an toàn Giao thông, Ban Chỉ huy Công an huyện xây dựng Mô hình “An toàn giao thông xã Thành Thới A”, Mô hình An ninh trật tự ấp An Lộc Giồng xã An Thạnh. Mặc khác, Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng đã phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp xây dựng 15 mô hình an ninh trật tự ở địa phương để phát huy vai trò của hội trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn phát động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt “An toàn giao thông”, “phòng, chống cháy nổ” , “phòng, chống ma túy, mại dâm” …nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội Nông dân các cấp trong huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn dân cư theo kế hoạch mà ngành Công an đã đề ra. Trong năm qua, Hội đã tham gia giáo dục, cảm hóa 27 thanh niên chậm tiến, có 21 thanh niên hoàn lương trở thành công dân tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Hội còn cung cấp cho lực lượng Công an 16 tin báo rất quan trọng về an ninh trật tự để cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời. Điểm nổi bật là có hơn 70 hội viên nông dân tham gia lực lượng dân phòng, tuần tra canh gát 278 lượt góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Hội phối hợp với Công an trực tiếp nhắt nhở, động viên 278 hộ dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường để giao thông được thông thoáng. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân có hơn 2.100 hội viên nông dân tham dự “Diễn đàn Công an lăng nghe ý kiến nhân dân”  thông qua hoạt động này mối quan hệ giữa Hội Nông dân và lực lượng Công an các cấp ngày càng gắn bó. Hội viên nông dân và nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ các tai, tệ nạn xã hội. chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để mọi người có cuộc sống bình yên, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm.

 Với sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Hội Nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần đáng kể cùng các cấp, các ngành giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cũng từ kết quả này đã khẳng định vai trò của hội viên nông dân giữ vai trò lực lượng nòng cốt trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, với hoạt động này đã cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước của hội viên nông dân trong bối cảnh Hội Nông dân các cấp trong huyện thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IIX sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Hết, HND huyện Mỏ Cày Nam