Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:26

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam thực hiện tốt công tác phối hợp nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội

Nhìn lại năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, những hộ nghèo, cận nghèo là những người yếu thế trong xã hội và chịu ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh gây ra. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã kịp thời phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo và cận nghèo. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia cho người nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) ủy thác cho các Hội đoàn thể triển khai thực hiện đã góp phần đáng kể cho việc phát triển kinh tế cho những hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Ảnh: Ngân hàng CSXH giao dịch tại xã An Thới

Là một trong những Hội đoàn thể nhận ủy thác nguồn vốn vay từ ngân hàng CSXH, năm qua Hội Nông dân các cấp trong huyện đã phối hợp đồng bộ với ngân hàng CSXH thành lập, củng cố các tổ tiết kiện và vay vốn để làm cơ sở cho việc triển khai các nguồn vốn đến tận những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và những hộ có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn. Tính đến ngày 31/10/2021 tổng dư nợ ủy thác do Hội Nông dân phối hợp thực hiện là 122,5 tỷ đồng (chiếm 36,45 % tổng nguồn vốn) ngân hàng CSXH đã giải ngân cho 119 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 4.250 hộ vay. Xuất phát từ nguồn vốn này đã giúp cho hội viên, nông dân (HV-ND) sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Hội đã chủ động kiểm tra các tổ TK&VV để nắm bắt tình hình hoạt động và làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng nguồn vốn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giản cách xã hội, giá cả hàng hóa, nông sản giảm xuống thấp làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập nông dân, đây là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong sản xuất và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu, nợ quá hạn phát sinh trên địa bàn huyện cũng như nguồn vốn do Hội nhận ủy thác.

Nhận thức được những khó khăn cũng như vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội là phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện cho HV-ND sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, Hội đã thường xuyên tuyên truyền, động viên HV-ND sử dụng vốn vay đúng mục đích theo từng lĩnh vực. Khuyến khích HV-ND áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập cải thiện đời sống và hạn chế rủi ro xảy ra trong quá trình sử dụng nguồn vốn. Bên cạnh đó, Hội phối hợp chặc chẽ với Ngân hàng CSXH thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ TK&VV để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, công tác kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ luôn được Hội và ngân hàng thực hiện thường xuyên vì vậy tổ TK&VV ngày càng phát huy vai trò và trở thành cầu nối giữa ngân hàng và nông dân. Qua đánh giá hiện nay có 82 tổ hoạt động tốt, 29 tổ khá, 8 tổ trung bình. Việc giao dịch giữa ngân hàng và các tổ TK&VV cũng được ngân hàng đổi mới, sắp xếp phù hợp đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với Ngân hàng CSXH về nguồn vốn ủy thác, nhiều HV-ND đã có điều kiện vay vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để sản xuất và thực hiện an sinh xã hội. Hội các cấp thực hiện công tác quản lý chặc chẽ từ khi cho vay đến khi kết thúc chu kỳ vay vốn, HV-ND đóng lãi, trả vốn góc đúng theo quy định. Hội đã giới thiệu cho 35 HV-ND tiếp cận vốn thoát nghèo bền vững, 76 HV-ND ra khỏi hộ cận nghèo, 126 hộ vay nước sạch vệ sinh môi trường sử dụng có hiệu quả cùng với vốn vay về nhà ở, giải quyết việc làm đã góp phần đáng kể cho việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao ở các xã trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được trong năm qua đã khẳng định vai trò, vị trí rất quan trọng từ nguồn vốn vay do ngân hàng CSXH ủy thác cho các Hội đoàn thể tổ chức thực hiện, đặc biệt là tổ chức Hội Nông dân các cấp. Hương tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng CSXH thực hiện tốt công tác cho vay ủy thác. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động 8 tổ trung bình lên hoạt động khá, phối hợp vận động, tìm giải pháp hỗ trợ giúp đỡ những hộ vay vốn đang gặp khó khăn về kinh tế đến thời hạn hoàn trả và những hộ bỏ địa phương không nộp lãi, vốn nhằm kiềm chế không để nợ xấu tiếp tục tăng cao.

Nguyễn Văn Hết, HND MCN