Site banner
Thứ sáu, 22. Tháng 9 2023 - 15:28

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hội Nông dân huyện Châu Thành qua một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng và của Hội cấp trên, đề ra nhiều giải pháp thiết thực và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm chăm lo phát triển kinh tế hội viên đạt nhiều kết quả tốt, đáng ghi nhận. Được Hội Nông dân tỉnh Bến Tre chọn làm điểm tổ chức Đại hội vào ngày 5, 6 tháng 4 năm 2023.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2018-2023, trong điều kiện có những thuận lợi và không ít khó khăn thách thức đan xen, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, địa phương… đặc biệt là sự chủ động của cán bộ hội viên nông dân huyện nhà đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật một số kết quả tiêu biểu, quan trọng: Các cơ sở hội đã chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nông dân và nhân dân lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng hoạt động và các phong trào thi đua ngày càng nâng lên, thiết thực và có hiệu quả.

Hội Nông dân huyện thăm và làm việc việc, nắm tình hình để liên kết

đầu vào và đầu ra cho THT bưởi da xanh Thuận Phước, xã Tam Phước

Các loại hình hoạt động có hiệu quả của nông dân nổi bật như: Câu lạc bộ nông dân tỷ phú; Câu lạc bộ vườn xanh sạch đẹp; tổ hội nghề nghiệp; thành lập mới 4 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác; đến nay toàn huyện có 12 hợp tác xã nông nghiệp, 74 tổ hợp tác về trồng trọt: bưởi da xanh, dừa, sầu riêng...và chăn nuôi với trên 1.800 thành viên tham gia; phối hợp ra mắt mô hình hội quán nông dân với chức năng chính là tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, quảng bá các sản phẩm của điạ phương gắn với du lịch cộng đồng.

Ông Lương Trọng Nghĩa - Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) Bưởi da xanh Thuận Phước, xã Tam Phước chia sẻ: “Thời gian qua, được sự quan tâm Hội Nông dân huyện và xã tạo điều kiện THT phát triển tốt, quan tâm tư vấn kĩ thuật, thuốc, tìm đầu ra cho sản phẩm của hội viên giúp THT phát triển, nhiều hội viên tham gia, tăng thu nhập kinh tế gia đình nông dân”.

“Các chủ trương, kế hoạch của Hội cấp trên được Nông dân xã triển khai thực hiện đúng hướng, hội viên và người dân đồng tình thực hiện các chính sách, mô hình Hội đề ra. Đến nay, Nông dân xã Tam Phước thực hiện mô hình phát triển kinh tế chủ lực là bưởi, dừa và các mô hình chăn nuôi; đặc biệt mô hình đảm bảo an ninh trật tự được người dân đồng lòng thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống” – ông Huỳnh Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Phước cho biết.

Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã Tam Phước khảo sát THT Bưởi da xanh hội viên

Hội vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 1.646/1.545 triệu đồng, đạt tỷ lệ 106,5% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng số vốn ủy thác của trung ương, tỉnh, huyện và vốn vận động đến nay đạt 4,997 tỷ đồng, có 29 dự án, với 261 hộ nông dân vay. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống giúp nông dân thoát nghèo. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế cho hội viên, hội nông dân các xã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn xã hội....

Ông Trần Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành nhấn mạnh: Nhiệm kì mới, Hội nông dân huyện và các cấp hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và hội cấp trên, thực hiện hiêụ quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” trong cán bộ hội viên nông dân; hội tiếp tục quan tâm củng cố, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả ở địa phương. Tạo ra sinh khí thi đua triển khai thực hiện các công trình, phần việc cụ thể thiết thực, hiệu quả lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam sắp tới.

Hữu Chinh, CTV