Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 20:52

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Ba Tri phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp các hội viên nông dân (HVND) ở huyện Ba Tri có điều kiện phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cũng từ nguồn vốn này, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tăng thu nhập từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Học – Chủ tịch Hội Nông dân – Trưởng Ban điều hành Quỹ HTND huyện Ba Tri cho biết: Ban vận động xây dựng phát triển Quỹ HTND huyện Ba Tri được kiện toàn và đi vào hoạt động năm 2016. Hội Nông dân huyện đã chủ động tham mưu cho Ban vận động xây dựng và phát triển quỹ HTND huyện tổ chức vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), các tổ chức kêu gọi vận động đóng góp ủng hộ quỹ và là huyện có kết quả vận động tăng trưởng Quỹ HTND cao nhất tỉnh nhiều năm liền. Đây là nguồn lực giúp Hội Nông dân huyện chủ động đóng góp nguồn vốn, tạo điều kiện cho HVND phát triển kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phong trào tương thân, tương ái trong cán bộ và HVND.

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Ba Tri, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Hội và cơ sở đã tập trung vận động tăng trưởng quỹ HTND, nâng cao số tiền của Quỹ HTND là 1,92 tỷ đồng, đầu tư cho 126 hộ HVND vay vốn, với số tiền trên 1,79 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Đồng thời, huyện Hội tranh thủ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương (TW), tỉnh Hội, xây dựng 5 dự án nuôi bò sinh sản với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn TW với 4 dự án nuôi bò sinh sản, số tiền 1,3 tỷ đồng, ở Hội Nông dân các xã: Vĩnh Hòa, An Ngãi Tây, Mỹ Chánh, An Bình Tây cho 65 hộ vay, nguồn vốn quỹ HTND tỉnh có 1 dự án nuôi bò sinh sản, ở Hội Nông dân xã An Ngãi Trung với số tiền 400 triệu đồng.

Song song với việc đầu tư vốn, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như: kỹ thuật trồng rau hữu cơ, kỹ thuật quản lý dịch hại trong canh tác giai đoạn đầu vụ, kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp, kỹ thuật nuôi bò thịt và bò sinh sản, cho 387 nông dân. Thông qua các dự án đầu tư Quỹ HTND huyện, tỉnh và TW, đã tạo điều kiện thuận lợi cho HVND phát triển kinh tế nâng cao thu nhập gia đình, cuộc sống của những hộ tham gia dự án đều được nâng lên. Bên cạnh đó, Hội đã tập hợp tổ chức thành lập 77 Tổ hợp tác (THT) sản xuất theo Nghị định 151 của Chính phủ và 6 HTX hoạt động; phát triển mới 2 THT nông nghiệp với 39 tổ viên (Bảo Thạnh, Vĩnh Hòa), các cơ sở Hội đã xây dựng 16 mô hình kinh tế có hiệu quả; Tổ chức duy trì được nề nếp sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, đặc biệt là được sự quan tâm của Đảng bộ huyện, đã hỗ trợ về kinh phí, nguồn vốn Quỹ HTND được tăng trưởng đều hàng năm, giúp cho HVND có vốn sản xuất phát triển kinh tế.

Để duy trì nguồn vốn Quỹ HTND ngày càng hiệu quả, theo kế hoạch của Hội Nông dân huyện cần thực hiện tốt một số giải pháp như: Tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ HTND; hoạt động đúng qui chế trong quá trình xét duyệt, đầu tư đúng nhu cầu, đúng đối tượng; tăng cường vận động, kiểm tra, giám sát cơ sở Hội về công tác vận động, quản lý, sử dụng vốn vay của Hội viên trên địa bàn. Định kỳ hàng quí tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, kiểm soát nguồn quỹ và các hộ vay vốn thực hiện dự án, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt được hiệu quả về kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức Hội; xây dựng được nhiều mô hình kinh tế ở địa phương.

Tiếp tục truyên truyền cho cán bộ, HVND Đề án 61-ĐA/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND huyện và được xem xét hỗ trợ 100 triệu đồng từ ngân sách địa phương cho Quỹ HTND, giúp Hội Nông dân có thêm nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế cải thiện đời sống nông dân./.

Thanh Hải-CTV HND huyện Ba Tri