Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 19:48

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Ba Tri tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022

Hội Nông dân huyện Ba Tri vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện BaTri tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022 cho 81 học viên là các đồng chí ủy viên BCH, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội nông dân trong toàn huyện.

Trong thời gian một ngày tập huấn, học viên được tiếp thu 03 chuyên đề (1) Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức chính trị xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam, (2) Quy trình thành lập chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, (3) Một số nghiệp vụ công tác ở Hội Nông dân cơ sở.  

Các học viên dự tập huấn

Qua hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới hiện nay, giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng đơn vị. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, qua đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trà Thị Lanh, HND huyện Ba Tri