Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:10

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nghị truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến cán bộ, hội viển nông dân huyện Mỏ Cày Bắc

Nhằm tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, trong tháng 6/2022 vừa qua Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc và BHXH huyện phối hợp tổ chức 10 cuộc Hội nghị truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hơn 400 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc và phát hơn 1000 tờ rơi tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT.

Ảnh: Quang cảnh buổi truyền thông

Hội nghị đã truyền thông đến cán bộ, hội viên nông dân những lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYTđối với các gia đình. Đây là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, để đảm bảo sức khỏe và thu nhập cho người tham gia khi ốm đau, bệnh tật, già yếu...Tị các buổi truyền thông, đại diện ngành BHXH giải đáp thắc mắc của hội viên nông dân về quyền lợi hưởng, mức hưởng BHYT; quy định về chuyển tuyến, thông tuyến KCB, thẻ BHYT cho hộ nghèo, sử dụng thẻ BHYT khi khám chữa bệnh vượt tuyến; chế độ hưu trí, trợ cấp cho người có công…

Thông qua buổi truyền thông, các cán bộ, hội viên Hội Nông dân đã nắm được những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, hội viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc chuyển tải các chính sách BHXH, BHYT đến với hội viên, nông dân trên địa bàn từng xã; giúp mọi người hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT để từ đó tự nguyện, tích cực tham gia./.

Ngọc Ẩn - HND huyện Mỏ Cảy Bắc