Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:36

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2015-2021

Ngày 23/5/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức tổng kết quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2015-2021, tham dự có đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đ/c Bùi Văn Bia, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quan tâm thực hiện kịp thời; thông qua các kênh tuyên truyền đã chủ động đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcđến với đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống xã hội. Duy trì họp giao ban dư luận xã hội để nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên được thực hiện kịp thời, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng giải quyết những bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời phát huy được vai trò của các tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong đồng bào có đạo.

 Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, làm cho đời sống của Nhân dân được nâng lên. Trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống MTTQ Việt Nam và cáctổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn nổ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung cao việc triển khai thực hiện nghị quyết hàng năm và đột xuất của cấp ủy. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, vận động hỗ trợ Nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt; vận động nguồn lực chăm lo cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việc phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng thực chất. Cụ thể, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được bảo đảm. Công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nề nếp và phát huy được hiệu quả, nhất là theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; thực hiện phản biện xã hội theo quy định pháp luật và và chủ trương của Tỉnh ủy đã góp phần tích cực vào việc hoạch định các chính sách, các đề án, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật được phù hợp, khả thi hơn.

Tuy nhiên bên cạnh còn những hạn chế như: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân ở một số nội dung, nhất là khi thực hiệncác chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa được thường xuyên, còn dàn trải, chưa phù hợp với chủ thể chịu tác động. Trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các phong trào do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động và chủ trì một số nơi vẫn còn biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích; việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm và phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình. Công tác giám sát một số nơi còn hạn chế về hiệu quả, công tác phản biện xã hội ở cấp xã và phần lớn cấp huyện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực hiện.

Các đại biểu đã đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện thời gian qua, tiêu biểu nhất là việc phối hợp vận động các nguồn lực giúp người dân khắc phục hạn mặn năm 2019-2020; chung tay vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; vận động nguồn lực cho hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn và hộ nghèo dịp Tết nguyên đán; vận động nguồn lực cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… và thảo luận quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua, trong đó nổi bật việc phối hợp vận động các nguồn lực giúp người dân khắc phục hạn mặn; vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… mặc dù trong thời gian qua thay đổi người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu ở các đơn vị nhưng vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn được khẳng định.

Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ýcác đơn vị phải bám sát Nghị quyết Tỉnh ủy và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho từng ngành chủ trì, phối hợp. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy như phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU; Chỉ thị số 06-CT/TU về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Định kỳ tổ chức sơ kết quy chế phối hợp để rút kinh nghiệm mặt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Nguyễn Thanh Tùng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh