Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 19:08

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hiệu quả từ mô hình sản xuất hữu cơ chất lượng cao

Giao Thạnh là xã trung tâm của tiểu vùng 3 huyện Thạnh Phú, xã có diện tích tự nhiên khoảng 2.039 ha, trong đó diện tích trồng lúa khoảng 400 ha. Đời sống của người dân chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, dịch vụ và thương mại; trong đó thu nhập từ sản xuất lúa hữu cơ đã góp phần đáng kể để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân nông thôn trên địa bàn xã. Từ thực tế cho thấy, sản xuất lúa hữu cơ là thực hiện quy trình sản xuất lúa sạch thân thiện với môi trường đáp ứng với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, nhằm tạo ra sản phẩm lúa gạo có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, giảm thiểu hàm lượng các chất gây hại. Sản xuất lúa hữu cơ chú trọng chất lượng và giá trị sản phẩm, qua đó cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường.

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ

Thực tế, từ trồng lúa hữu cơ tại xã Giao Thạnh cho thấy: Trồng giống lúa ST25 theo quy trình sản xuất lúa hữu cơ đạt năng suất bình quân khoảng 4,5tấn/ha. Năng suất này thấp hơn so với sản xuất truyền thống khoảng 10% nhưng giá bán đạt 10.500đồng/kg, cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với lúa thông thường. Nông dân sản xuất lúa hữu cơ ở đây cho biết năng suất sản xuất một vụ giống lúa ST25 thì tổng thu đạt khoảng 55 triệu đồng/ha, trừ chi phí, còn lãi gần 35 triệu đồng/ha và khi tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ được Công ty Hoa Nắng cung cấp giống có chất lượng, năng suất cao và ồn định; được cung cấp và hỗ trợ 50% chi phí phân bón; đặt biệt là được hỗ trợ quy trình kỹ thuật sản xuất và được bao tiêu đầu ra sau khi thu hoạch; người dân không phải lo lắng được mùa mất giá.

Từ hiệu quả của mô hình, thời gian tới Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Hoa Nắng vận động hội viên nông dân tham gia mở rộng diện tích mô hình sản xuất lúa hữu cơ để ổn định đầu vào và đầu ra, góp phần xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị cây lúa tại địa phương.

HND xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú