Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:54

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Giồng Trôm tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở khóa 2 năm 2022

Sáng ngày 28/4/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Giồng Trôm, Ban Thường vụ Hội  Nông dân huyện Giồng Trôm phối hợp Trung tâm Chính trị huyện  khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở khóa 2 năm 2022. Ông Lê Văn Cảnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến dự buổi khai giảng và báo cáo nội dung tập huấn.

Ảnh: Ông Lê Văn Cảnh báo cáo bài lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, ngày 28, 29/4/2022, có 70 học viên là chi hội trưởng các chi hội nông dân thuộc tiểu vùng 3, 4 của huyện Giồng Trôm. Tham gia tập huấn, các học viên được được báo cáo viên triển khai những nội dung như: Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức chính trị xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân cơ sở và một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hội cơ sở nắm vững nhiệm vụ tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động hội viên. Đồng thời trang bị kỹ năng, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội và tạo điều kiện để cán bộ Hội trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội, góp phần nâng chất lượng hoạt động Hội và phong trào Nông dân cơ sở. Qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của Nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, Hội Nông dân huyện phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn khóa 1 cho các chi hội nông dân tiểu vùng 1, 2 của huyện./.

CTV Kim Phụng