Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:27

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Giám sát công tác triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Vừa qua, Đoàn giám sát cấp tỉnh do ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Đoàn đã giám sát công tác triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó tập trung giám sát công tác tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện, công tác tham mưu và triển khai nguồn vốn vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

Quang cảnh buổi giám sát

Trên địa bàn có 06 doanh nghiệp được vay vốn với số tiền trên 12,5 tỉ đồng để trả lương ngừng việc cho 70 lượt lao động, trả lương phục hồi sản xuất cho 3.099 lượt lao động.

Chủ tịch HND tỉnh Lao Văn Trường thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn. Các ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người sử dụng lao động để được thụ hưởng chính sách; vốn vay được đáp ứng đầy đủ, kịp thời để người sử dụng lao động có thêm điều kiện vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo đồng vốn đến đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách.

Phan Hoàng Tuấn, Ngân hàng Chính sách Giồng Trôm