Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:34

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre

Ngày 29/11/2019, tại trụ sở UBND xã Giao Long, Hội Nông dân huyện Châu Thành phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, cho 20 hộ hội viên nông dân xã Giao Long, huyện Châu Thành.

Ông Nguyễn Thành Tâm, UVBCH Hội Nông dân tỉnh, chuyên viên Ban phong trào và Hỗ trợ nông dân tỉnh, ông Trần Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến dự.

Quang cảnh trao vốn tại UBND xã Giao Long

Tổng số vốn vay là 200 triệu đồng và vốn đối ứng của 20 hộ vay là 100 triệu đồng theo dự án được phê duyệt để thực hiện dự án “chăm sóc bưởi da xanh” tại xã, thời hạn vay là 24 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm.

 Được tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ của Hội, các hộ dân rất phấn khởi đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư hệ thống tưới, cây giống mới, qua đó tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia chuỗi giá trị cây Bưởi.

Trọng Nhân-HND huyện Châu Thành