Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 13:49

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Bến Tre