Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:33

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Bến Tre