Site banner
Thứ năm, 9. Tháng 2 2023 - 4:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc