Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:44

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đề cương truyền vận động người dân xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình