Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 21:14

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đẩy nhanh việc giải ngân chi hỗ trợ người lao động

Tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) tại tỉnh được đánh giá là chậm. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh đã triển khai nhiều cuộc họp, nhằm tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân chi hỗ trợ NLĐ trong thời gian sớm nhất có thể, với quan điểm “an dân thì mới an sinh, để người dân cùng chính quyền chống dịch thành công”.

Ảnh: Vận chuyển gạo của Chính phủ hỗ trợ để phát cho người dân. 

Không để dân trông chờ

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các sở, ban, ngành tỉnh và 9 huyện, thành phố, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tính đến ngày 30-8-2021, trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh quy định hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho 110.114 đối tượng, với kinh phí dự kiến hỗ trợ 121,5 tỷ đồng. Trong đó, trình UBND cấp huyện phê duyệt 78.569 đối tượng, kinh phí 45,7 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ cho 73.830 người, số tiền 38,5 tỷ đồng (chủ yếu là lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 62.800 người và 9.736 người bán vé số).

Các huyện, thành phố đã báo cáo cập nhật thêm số liệu các đối tượng đã rà soát đến ngày 1-9-2021, đồng thời có nhiều kiến nghị như: tỉnh nhanh chóng bổ sung thêm ngành nghề được hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh; có huyện gặp lúng túng trong chi hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) và người phải cách ly y tế (F1) do vướng khâu hồ sơ quyết toán.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiếp cận các doanh nghiệp (DN) qua nhiều kênh, chỉ tính riêng kênh điện thoại trực tiếp đã tiếp cận 886 DN nhưng hầu hết các DN chưa có nhu cầu tham gia chính sách vay vốn trả lương ngừng việc.

Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hải Nam thông tin, hiện sở đã tổng hợp được 8 nhóm đối tượng cần bổ sung vào Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh (trước đó, Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND đã quy định 10 nhóm đối tượng).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng, người dân đang rất trông chờ chính sách hỗ trợ, làm chậm là có lỗi với dân. Sở LĐTB&XH cần trình UBND tỉnh vào ngày 3-9-2021 cho tỉnh xem xét bổ sung các nhóm đối tượng mới để hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối tượng lao động tự do đang chiếm số lượng đông nhất, cần được hỗ trợ nhanh. Do đó, các địa phương bám sát vào thực tế để giải quyết nhanh cho người dân. Đồng thời, có thông tin cụ thể để người dân hiểu rõ chính sách hỗ trợ.

 “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Tại buổi làm việc với Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính và một số cơ quan liên quan về nguồn chi giải ngân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, việc triển khai rà soát theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm rõ hoàn cảnh của người dân cần hỗ trợ là việc quan trọng nhất. Bởi, trong thời gian giãn cách xã hội, người dân vừa mất thu nhập, vừa không thể đi tìm người có trách nhiệm để “trình bày hoàn cảnh” của mình rồi đăng ký xin hỗ trợ, mà chính quyền phải triển khai theo hướng đến với dân, hiểu hoàn cảnh và sinh kế của từng hộ dân khó khăn. Từ đó, số liệu rà soát mới thật đầy đủ và bao quát. Khi ấy, tỉnh “ngồi lại” và tính toán một lần để cân đối ngân sách, không thể nay mai cứ phát sinh thêm mãi số liệu người cần hỗ trợ. UBND tỉnh sẽ cho một mốc thời hạn (ban hành văn bản sau) để các địa phương rà soát thật kỹ, chấm dứt đăng ký một lần số NLĐ cần hỗ trợ. Sau thời hạn đó, địa phương nào còn phát sinh người cần hỗ trợ thì địa phương đó tự chịu trách nhiệm với người dân của mình.

Không để dân trông chờ

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các sở, ban, ngành tỉnh và 9 huyện, thành phố, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tính đến ngày 30-8-2021, trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh quy định hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho 110.114 đối tượng, với kinh phí dự kiến hỗ trợ 121,5 tỷ đồng. Trong đó, trình UBND cấp huyện phê duyệt 78.569 đối tượng, kinh phí 45,7 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ cho 73.830 người, số tiền 38,5 tỷ đồng (chủ yếu là lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 62.800 người và 9.736 người bán vé số).

Các huyện, thành phố đã báo cáo cập nhật thêm số liệu các đối tượng đã rà soát đến ngày 1-9-2021, đồng thời có nhiều kiến nghị như: tỉnh nhanh chóng bổ sung thêm ngành nghề được hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh; có huyện gặp lúng túng trong chi hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) và người phải cách ly y tế (F1) do vướng khâu hồ sơ quyết toán.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiếp cận các doanh nghiệp (DN) qua nhiều kênh, chỉ tính riêng kênh điện thoại trực tiếp đã tiếp cận 886 DN nhưng hầu hết các DN chưa có nhu cầu tham gia chính sách vay vốn trả lương ngừng việc.

Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hải Nam thông tin, hiện sở đã tổng hợp được 8 nhóm đối tượng cần bổ sung vào Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh (trước đó, Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND đã quy định 10 nhóm đối tượng).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng, người dân đang rất trông chờ chính sách hỗ trợ, làm chậm là có lỗi với dân. Sở LĐTB&XH cần trình UBND tỉnh vào ngày 3-9-2021 cho tỉnh xem xét bổ sung các nhóm đối tượng mới để hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối tượng lao động tự do đang chiếm số lượng đông nhất, cần được hỗ trợ nhanh. Do đó, các địa phương bám sát vào thực tế để giải quyết nhanh cho người dân. Đồng thời, có thông tin cụ thể để người dân hiểu rõ chính sách hỗ trợ.

 “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Tại buổi làm việc với Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính và một số cơ quan liên quan về nguồn chi giải ngân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, việc triển khai rà soát theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm rõ hoàn cảnh của người dân cần hỗ trợ là việc quan trọng nhất. Bởi, trong thời gian giãn cách xã hội, người dân vừa mất thu nhập, vừa không thể đi tìm người có trách nhiệm để “trình bày hoàn cảnh” của mình rồi đăng ký xin hỗ trợ, mà chính quyền phải triển khai theo hướng đến với dân, hiểu hoàn cảnh và sinh kế của từng hộ dân khó khăn. Từ đó, số liệu rà soát mới thật đầy đủ và bao quát. Khi ấy, tỉnh “ngồi lại” và tính toán một lần để cân đối ngân sách, không thể nay mai cứ phát sinh thêm mãi số liệu người cần hỗ trợ. UBND tỉnh sẽ cho một mốc thời hạn (ban hành văn bản sau) để các địa phương rà soát thật kỹ, chấm dứt đăng ký một lần số NLĐ cần hỗ trợ. Sau thời hạn đó, địa phương nào còn phát sinh người cần hỗ trợ thì địa phương đó tự chịu trách nhiệm với người dân của mình./.

 

 

Nguồn: Báo Đồng Khởi