Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:01

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Công văn phối hợp tham gia cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982