Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:09

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Công văn 6250/UBND-KGVX của UBND tỉnh về ra quân phòng, chống sốt xuất huyết kết hợp Ngày chủ nhật nông thôn mới