Site banner

Công tác bầu cử được chuẩn bị đúng tiến độ

Theo dự kiến ngày 23-5-2021, cùng với các địa phương khác trong cả nước, Bến Tre sẽ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng được cử tri trong tỉnh rất quan tâm. Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phan Văn Mãi xoay quanh nội dung này.

Họp Ủy ban bầu cử lần 3

PV: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Bến Tre?

- Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Đến giờ này các cấp, ngành, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các công việc chặt chẽ, đúng pháp luật theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã tiến hành thành lập các Ban Chỉ đạo bầu cử. UBND tỉnh, UBND các cấp đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp mình. Công tác hiệp thương, giới thiệu người tranh cử được tiến hành đúng theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ.

Hiện tại, các cấp đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ nhất, xác định cơ cấu, số lượng, thành phần. Đối với đại biểu Quốc hội đã xác định 15 người ứng cử để đến hiệp thương lần thứ 3 thì còn lại 13 người. HĐND tỉnh có 92 người, đến hiệp thương lần thứ ba còn 87 người. Cấp huyện có 593 người, đến hiệp thương lần thứ ba còn 300 người. Cấp xã có 7.921 người, hiệp thương lần thứ ba còn 4.069 người.

Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, người ứng cử. Đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, chưa tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử nào. Các cấp đang tiến hành hiệp thương lần thứ hai. Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật và tiếp tục chuẩn bị để công tác bầu cử được tiến hành thành công.

* Xin Bí thư Tỉnh ủy cho biết cụ thể hơn về cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn nhân sự của các ứng cử viên?

Trước hết là về bầu cử đại biểu Quốc hội, Bến Tre được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tổng cộng 7 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu Trung ương, 4 đại biểu địa phương, được bố trí ở ba đơn vị bầu cử. Trong đó, có hai đơn vị là 4 đại biểu, bầu lấy 2; 1 đơn vị 5 đại biểu bầu lấy 3.

Đối với cơ cấu đại biểu là người địa phương của tỉnh, trong đó có một đồng chí lãnh đạo chủ chốt, dự kiến sẽ phân công làm trưởng đoàn. Một đồng chí chuyên trách phó đoàn và một đại biểu ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Có 3 đại biểu tái cử, nữ 5 đại biểu, trẻ 1 đại biểu, ngoài Đảng 1 đại biểu.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 54 đại biểu, giảm 1 đại biểu so với khóa trước. Hiện tại tỉnh cũng đã chuẩn bị 92 ứng cử viên để đến hiệp thương lần thứ ba thì còn lại 87 đại biểu, được bố trí tại 21 đơn vị bầu cử. Cơ cấu hiện tại tái cử 20 đại biểu, nữ 34 đại biểu, trẻ 22 đại biểu, ngoài Đảng 12 đại biểu. Về tiêu chuẩn các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sắp tới, tỉnh sẽ tiến hành giới thiệu các ứng cử viên về nơi công tác, nơi cư trú để cử tri tiếp tục góp ý. Ủy ban bầu cử các cấp sẽ tiến hành chuẩn bị các đại biểu ứng cử theo quy định của pháp luật.

* Từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh cần tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm, cốt lõi nào thưa đồng chí?

Từ nay đến ngày bầu cử tỉnh sẽ khẩn trương căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương để tiến hành rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử đạt được kết quả tốt nhất. Tỉnh sẽ tập trung triển khai thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Tiến hành cấp phát kinh phí, in ấn tài liệu cũng như chuẩn bị các điều kiện về công tác hậu cần với tinh thần tiết kiệm nhất.

Tiến hành điều tra, lập niêm yết danh sách cử tri, phân chia khu vực bầu cử, lập các tổ bầu cử. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình, làm cơ sở để cử tri lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ủy ban bầu cử tổ chức tập huấn cho các ban bầu cử, gắn với việc kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền để người dân biết, tham gia bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Các cơ quan chức năng đảm bảo những điều kiện để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các điều kiện cần thiết khác để cuộc bầu cử tiến hành thành công.

Nhân đây chúng tôi cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên và bà con cử tri tỉnh nhà tích cực tham gia công tác chuẩn bị cũng như đi bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh được diễn ra thành công tốt đẹp.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Nguồn: Báo Đồng Khởi