Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:04

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Chuyển đổi số nông nghiệp làm “trụ đỡ” cho nền kinh tế

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ngày càng nhiều đơn vị đã tiếp cận và sử dụng công nghệ số (CNS) trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp… Một số doanh nghiệp (DN) lớn đã áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. “Chương trình Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 749/QĐ-TTg nêu rõ, nông nghiệp (NN) là một trong những ngành, lĩnh vực cần ưu tiên CĐS trước.

Ảnh: Giao diện website OCOP Bến Tre

CĐS trong NN được xác định yếu tố quan trọng là phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Do đó, cần chú trọng xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản; thiết lập mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động NN. Đồng thời, thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai... để nông dân biết, tìm cách nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; hỗ trợ chia sẻ các thiết bị NN qua các nền tảng số.

Ứng dụng CNS để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Nhất là thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một DN ứng dụng CNS”. Với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng đào tạo ứng dụng CNS trong sản xuất, cung cấp, phân cấp, dự báo (giá, thời vụ...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong NN.

Triển khai thực hiện nâng cấp website OCOP để tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP; hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm chương trình OCOP để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng một nền tảng phần mềm sẵn sàng kết nối dữ liệu với các hệ thống CĐS trong tương lai, đặc biệt là chính phủ số.

Triển khai phần mềm quản lý NN số, giúp quản lý về địa lý, bản đồ chuyên đề về NN, quản lý rừng, thủy lợi, môi trường nước trong trồng trọt và thủy sản, quản lý tình hình diễn biến sâu, bệnh hại cũng như quản lý khai thác của các tàu cá. Cụ thể, triển khai được phần mềm quản lý và phát triển kinh tế NN số, nhằm giúp quản lý chuỗi cung ứng vật tư đầu vào đầu ra cho ngành NN, gồm: quản lý việc đăng ký, thông tin của các hợp tác xã, DN thu mua, chế biến và phân phối các sản phẩm NN; thu thập, quản lý và khai thác thông tin nhu cầu, xu hướng và giá cả thị trường nông sản; quản lý an toàn chất lượng sản phẩm NN và truy xuất nguồn gốc nông sản.

Xây dựng các mô hình triển khai thí điểm đến các thiết bị giám sát mặt đất. Đối với trồng trọt và canh tác NN, theo dõi chất lượng nước mặt, diễn biến xâm nhập mặn, dự báo và cảnh báo trên diện rộng, dữ liệu cập nhật liên tục 15 phút/lần thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.

Xây dựng được mạng lưới giám sát tình hình sâu, bệnh hại và thiên địch trên cây trồng. Xây dựng được bản đồ sâu bệnh hại, thiên địch đặc trưng cho từng loại cây trồng, dựa vào tình hình diễn biến sâu, bệnh hại có thể dự báo và đưa ra các khuyến cáo về thời điểm xuống giống, thời điểm phun xịt và số lượng thuốc bảo vệ thực vật tránh lãng phí, ô nhiễm môi trường.

Các mô hình cánh đồng, vườn rau màu, cây ăn trái, nuôi thủy sản, áp dụng các thiết bị thông minh 4.0 để theo dõi dinh dưỡng đất, thông số nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng nước, nhằm có thể tối ưu được năng suất, phát hiện sớm tình hình nước ô nhiễm trong quá trình sản xuất.

Kết hợp dữ liệu viễn thám và thiết bị giám sát hành trình, giúp theo dõi trong các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là trong lâm nghiệp rừng phòng hộ và đặc dụng. Kết hợp các thiết bị giám sát hành trình quản lý quá trình di chuyển và đánh bắt của tàu cá.

Ứng dụng trên điện thoại di động sử dụng công nghệ Internet of things (IoT), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu canh tác thông qua chụp ảnh và quét mã vạch, dữ liệu canh tác tự động đưa về hệ thống quản lý trung tâm.

 

Nguồn: Báo Đồng Khởi