Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:35

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tổ chức bàn giao vật tư hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình xử lý rác thải

Vừa qua, Ban Quản lý Dự án xử lý rác thải Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Chương trình bàn giao vật tư hỗ trợ xây dựng mô hình Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng Quốc tế” trên địa bàn 03  huyện của tỉnh Bến Tre.

Tham dự Chương trình có đại diện Ban quản lý Dự án xửn ;lý rác thải tỉnh tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện triển khai dự án, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 9 xã tham gia Dự án .

Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng Quốc tế" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (Quỹ BRACE) xây dựng và triển khai thực hiện trong 4 năm (2021-2024), tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Bến Tre

Hội Nông dân tỉnh đã khảo sát và chọn 9 xã thuộc huyện Ba Tri, huyện Mỏ Cày Nam và huyện Thạnh Phú tham gia dự án gồm: An Ngãi Trung, Phú Lễ, thị trấn Ba Tri (huyện Ba Tri); Bình Khánh, Thành Thới A, Ngãi Đăng (Mỏ Cày Nam); Hòa Lợi, Bình Thạnh, An Qui (huyện Thạnh Phú).

Trao vật tư hỗ trợ xây dựng mô hình

Các phương pháp xử lý rác thải dự án tập trung gồm: kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học dày, kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, mô hình nuôi sâu canxi và nuôi trùn quế.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai tập huấn cho nông dân tại 9 xã tham gia dự án thực hiện các kỹ thuật chuyển đổi chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi dựa trên tình hình sản xuất thực tế của địa phương.Đến nay, nông dân đã cơ bản nắm vững kiến thức và quy trình thực hiện, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành bàn giao vật tư để các hộ dân chủ động thực hiện mô hình xử lý rác thải hiệu quả hơn. Kết quả thành công từ các mô hình Dự án sẽ có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân trên địa bàn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 9 xã và các hộ hội viên tham gia mô hình thực hiện Dự án đã được tiếp nhận các thiết bị vật tư gồm: các chế phẩm sinh học EM (thùng 10 lít), rỉ mật đường (thùng 5 ký), chế phẩm vi sinh phân giải xenlulo TBiobBIOFIT (0,5 kg và 01 kg), máy băm phụ phẩm nông nghiệp, thùng rác phân loại thức ăn cho nhà hàng, căng tin (loại 240 lít có nắp đậy). Hội Nông dân tỉnh đang triển khai 135 mô hình lên men phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, 135 mô hình ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng và chăn nuôi, 90 mô hình nuôi gà đệm lót sinh học dày, đồng thời bàn giao vật tư xây dựng 90 mô hình nuôi sâu can xi và 90 mô hình nuôi trùn quế.

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân huyện và các xã có tham gia Dự án phải tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân thấy được vai trò của việc bảo vệ môi trường bằng việc xử lý rác thải, các hội viên nông dân sẽ là kênh tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng áp dụng các phương pháp chuyển hóa chất thải hữu cơ thân thiện môi trường để góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

 

Đăng Khoa, Ban Kinh tế - Xã hội