Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 20:26

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tại tỉnh Yên Bái

Trong 2 ngày 28-29/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7(khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại tỉnh Yên Bái.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Ủy Yên Bái
 

 
Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm vủa Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” và Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng  về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân được xác định là phương thức, động lực để tập hợp, vận động nông dân trong giai đoạn mới. Nội dung phương thức hoạt động của Hội tiếp tục đối mới; cải cách hành chính trong các cấp Hội được chú trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân được đẩy mạnh; tổ chức Hội được quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp không ngừng được nâng cao.
 

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng làm việc với Hội ND tỉnh Yên Bái

         

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng, đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết và các chủ trương, cơ chế có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt của Hội, thường xuyên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội;  chủ động tham mưu cho cấp ủy  và phối hơp và các sở, ngành trong việc triển khai Kết luận 61 của Ban bí thư; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân…


 Đồng chí Thào Xuân Sùng và Đoàn công tác thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm của nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên

 

Trước đó, Đoàn đã đi thị sát các mô hình trồng dâu nuôi tằm có hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Cao Nga