Site banner
Thứ tư, 7. Tháng 6 2023 - 0:00

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022)