Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 12:43

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Chi Hội Nông dân ấp Tân An xã Tân Hưng sơ kết 9 tháng đầu năm

Chiều ngày 19/9/2022,  Ban Chấp hành Chi Hội nông dân ấp Tân An xã Tân Hưng, huyện Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2022.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt chi hội sơ kết 9 tháng 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban chấp hành Chi Hội Nông dân ấp Tân An  xã Tân Hưng đã cụ thể hóa Nghị quyết, các kế hoạch của Hội cấp trên thành 08 đầu  việc, tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng thực hiện đạt và vượt các chỉ theo giao ước thi đua với Hội cấp trên. Chi hội tuyên  truyền vận động nông dân đề nghị Hội cấp trên chuẩn y kết nạp 40/20 hội viên mới, đạt 200 % so với chỉ tiêu xã giao; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp QHTND đạt 6/4 triệu đồng, đạt 150%;  tập trung phát động phong trào thi đua NDSXKDG, gắn với xây dựng Nông thôn mới, kết quả có 90/90 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt 100 % so với chỉ tiêu xã giao; Vận động 324/310 hộ nông dân sản xuất kinh doanh đăng ký cam kết đảm bảo về ATVSTP, đạt 104,5%; tổ chức thành lập 2 Tổ Hội nghề nghiệp; phát động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giới thiệu 01 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Tại hội nghị này chi hội đã thông qua đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); đồng thời chi hội tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tham gia tốt các phong trào do Hội cấp trên và địa phương phát động, nhất là phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Chi hội được Ban Thường vụ Hội Nông dân xã chọn làm chi hội điểm tổ chức Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Ảnh: Ông Bùi Văn Vũ –Chủ tịch Hội Nông dân xã trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho hội viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương năm 2021.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 hội viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2021./.

Bùi Vũ - HND xã Tân Hưng