Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:32

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Châu Thành tập trung thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành vừa tổ chức buổi họp đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2023. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre, lãnh đạo các Hội - đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện và một số xã.

Các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung như: tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt trên 97%; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn kỳ cuối đạt trên 85%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15%; tăng ít nhất 04 xã không có nợ quá hạn; giảm 20% số tổ tiết kiệm và vay vốn có nợ quá hạn; chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã, cấp huyện xếp loại tốt; tối thiểu 95% tổ TK&VV xếp loại tốt, kéo giảm tổ xếp loại trung bình, không còn tổ xếp loại yếu.

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành đã phân tích, đánh giá tính khả thi của kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu gặp khó khăn trong triển khai thực hiện cần phải tập trung quyết liệt mới có thể đạt được. Các Hội - đoàn thể nhận ủy thác cũng đã báo cáo rõ tình hình khó khăn tại cơ sở, đặc biệt là tình hình khách hàng vay vốn bỏ nơi cư trú ảnh hưởng xấu đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên các đơn vị nhận ủy thác cũng đã thống nhất hệ thống chỉ tiêu và quyết tâm triển khai thực hiện.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quý - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp các đơn vị nhận ủy thác xử lý kịp thời các khó khăn tại cơ sở, định kỳ hàng tháng tổ chức sơ kết, đánh giá để tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội là quyết tâm của Chi nhánh NHCSXH tỉnh nói chung và huyện Châu Thành nói riêng cần phải tập trung trong thời gian tới nhắm từng bước nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phan Hoàng Tuấn, Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành