Site banner
Chủ nhật, 25. Tháng 9 2022 - 6:27

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Cần tiếp tục tuyên truyền người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam

10 năm qua, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và của toàn xã hội. Tâm lý “sính” hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, đó là ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao, góp phần tạo thói quen tiêu dùng của nhân dân, nâng cao ý thức trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Khách hàng lựa chọn mua những mặt hàng sản xuất từ Việt Nam chất lượng tại siêu thị coopmart Bến Tre

Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động theo Thông báo Kết luận 264-TB/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thiết nghĩ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp cần tập trung một số giải pháp trọng tâm như sau:

Tập trung tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; quán triệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bô Chính trị.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động ở địa phương; thành viên Ban chỉ đạo cần xây dựng kế hoạch tại đơn vị và tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo theo phân công, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, định kỳ có sơ, tổng kết gắn với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt.

Các địa phương quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; xây dựng hệ thống phân phối để đưa hàng Việt đến các địa bàn dân cư phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh.

Các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động, các chương trình, sự kiện quảng bá thương hiệu các sản phẩm trong tỉnh; nêu gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động.

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất tập trung đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…nhằm bảo vệ các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp vận động các doanh nghiệp tham gia các phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa đến với người tiêu dùng tại các địa phương, tránh tình trạng đưa hàng kém chất lượng về tiêu thụ tại vùng nông thôn. Xử lý nghiêm các hành vi bán hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Ngày nay người tiêu dùng đã nhận được thông điệp rất rõ ràng của cuộc vận động, nhưng thực tế từng lúc, từng nơi cuộc vận động vẫn chưa đạt được hiệu quả cao; sự vào cuộc của các cơ quan, chính quyền địa phương vẫn chưa kịp thời để biến cuộc vận động thành phong trào thi đua yêu nước thông qua tiêu dùng hàng Việt. Vì vậy các ngành, các cấp cần rút kinh nghiệm để cuộc vận động tiếp tục tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, dùng hàng hóa nội địa chính là thể hiện lòng yêu nước của mỗi người.

Hồ Thu