Site banner

Cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, mặc dù các ngành, các cấp đã tập trung quyết liệt cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người vẫn còn ở mức cao. Để tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động khi tham gia giao thông hoặc điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cụ thể: Không vi phạm quy định về nồng độ cồn; đi đúng phần đường, làn đường; không chạy quá tốc độ quy định; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; dừng, đỗ, đón, trả khách đúng nơi quy định; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không chở hàng quá tải, quá khổ…

Tích cực vận động người thân và những người xung quanh nơi cư trú chấp hành nghiêm các quy định nêu trên và thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Ban Xây dựng Hội- Phòng PV05