Site banner
Thứ sáu, 22. Tháng 9 2023 - 14:45

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Bình Đại tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

Hội Nông dân huyện Bình Đại vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 50 cán bộ là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã, chi hội.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên trao đổi các chuyên đề Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở, một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên còn được tham quan học tập kinh nghiệm với mô hình trồng rau trong nhà lưới tại ấp Giồng Kiến xã Phú Long và mô hình ủ phân hữu cơ bón trên cây ăn trái tại ấp Cả Muồng xã Lộc Thuận.

Đây là hoạt động nhằm trang bị cho cán bộ Hội cơ sở nắm vững nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng trong công tác vận động quần chúng tham gia tất cả các phong trào quần chúng do địa phương phát động. Theo đó các học viên sẽ thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao

Lê Đậm