Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:48

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Bình Đại tổ chức truyền thông phân loại rác thải

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 135-KH/HND-TNMT ngày 24/3/2021 giữa Hội Nông dân huyện Bình Đại và Phòng Tài nguyên và môi trường về thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2021. Ngày 22/10/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường tổ chức hoạt động truyền thông đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Vang Quới Tây. Có 80 hội viên của 04 chị hội trên địa bàn xã tham dự.

Ảnh: Đại diện Hội Nông dân huyện Bình Đại và Phòng Tài nguyên và Môi trường trao tặng sọt rác cho hội viên nông dân

Tại buổi truyền thông, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho hội viên nông dân về cách phân loại rác thải tại gia đình. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình trao tặng 300 sọt rác cho 150 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua buổi truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của hội viên nông dân trên địa bàn xã Vang Quới Tây trong việc giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thành tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới./.

Minh Hảo - HND Bình Đại