Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 7:38

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Bến Tre tập huấn “Nâng cao nhận thức, kiến thức về sản xuất theo chuỗi giá trị cho hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”

Trong 2 ngày 18 và 19-11, tại TTC- Nhà hàng Đồng Khởi 2, thành phố Bến Tre Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về sản xuất theo chuỗi giá trị cho 300 học viên là hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, thành viên hợp tác xã của các huyện, thành phố trong tỉnh. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ông Trần Dương Thuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chuyên gia Nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy đến dự.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

phát biểu tại buổi tập huấn

Đại biểu dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy phổ biến, trang bị các kiến thức như: Chủ trương, đường lối của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 19 – NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp hội viên nông dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích khi tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, đổi mới và nâng cao nhận thức của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Nguyễn Đăng Khoa, Ban Kinh tế -Xã hội