Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:03

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ba Tri tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cơ sở năm 2020

Sáng gày 16/7/2020, tại Trung tâm chính trị huyện, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ cấp huyện cho cán bộ Hội cơ sở năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Học – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện  dự và phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 16/7 đến 17/7/2020), 83 cán bộ chi tổ Hội các xã, thị trấn sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội… Ngoài ra, các học viên còn được giao lưu, trao đổi, phổ biến những cách làm tốt trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tổ chức Hội cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội trong tình hình mới hiện nay, giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ngọc Duy-HND huyện Ba Tri